ขอพรเรื่องความรักที่ศาลเจ้าฮิกาว่า

สำหรับคนที่เชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก วันนี้เราจะพามาขอพรเรื่องความรักกันที่ศาลเจ้าฮิกาว่า (Hikawa Shrine) ซึ่งศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ที่เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) จ.ไซตะมะ (Saitama)

Read more