ตะลุยโรงถ่ายภาพยนตร์ ชมสวนสวย นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีในหุบเขา

ติ๊กยังอยู่ต่อที่ จ.คากาว่า (Kagawa) เรายังจะไปท่องเที่ยวกันต่อ เพราะที่คากาว่า ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวรอให้เราไปกันอีกหลายที่ค่ะ

Read more

หุบเขาคันคาเค (Kankakei Gorge)

หุบเขาคันคาเค (Kankakei Gorge) เป็นหุบเขาที่สวยติด 1 ใน 3 ของหุบเขาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และได้รับรางวัล 1 ดาว จากหนังสือ Michelin Greenguide Japan

Read more