อนุสรณ์สถาน Momument Des Morts

เราเดินลัดเลาะริมชายฝั่งทะเลมา จะเจอกับหน้าผาหิน ที่ถูกตัดด้านในแล้วสร้างเป็นอนุสรณ์สถาน Momument Des Morts

ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนคนกล้าที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2

 

อนุสรณ์สถาน Momument Des Morts ตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าท่าเรือ Port Lympiaและสร้างอยู่ในหินสูง 32 เมตร อนุสรณ์สถาน Momument Des Morts สร้างขึ้นในปี 1924 - 1928

 

และจากบริเวณ อนุสรณ์สถาน Momument Des Morts เราสามารถมองเห็น  Port Lympia ซึ่งเป็นท่าเรือของเมืองนีซอีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณ : การบินไทย (Thai Airways) ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำทริปดีๆ ที่ประเทศฝรั่งเศส

http://www.thaiairways.com