คุสะทสึ ออนเซ็น แหล่งออนเซ็นสุดวิเศษแห่งเมืองกุนมะ

คุสะทสึ ออนเซ็น เป็นแหล่งออนเซ็นที่ถูกนิยมกันอย่างมากมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสามออนเซ็นชื่อดังของญี่ปุ่น

ที่นี่มีลักษณะเฉพาะ เช่น จิคันยุ (วิธีการแช่น้ำออนเซ็นด้วยการกำหนดเวลา) และ ยุโมมิ (การคนน้ำออนเซ็นด้วยไม้แผ่นขนาดยาวเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำออนเซ็น) ซึ่งเป็นวิธีการแช่น้ำที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ

นอกจากนั้นเสน่ห์ของที่นี่ยังมีที่คุณภาพที่ดีของน้ำออนเซ็นและบรรยากาศอันวิเศษของแหล่งออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ที่มี ยุบาทาเคะ (จุดชมน้ำออนเซ็นพุงขึ้นมาและไหลลง) กลางแหล่งออนเซ็น ที่นี่มีปริมาณน้ำออนเซ็นพุงขึ้นมาเองมากที่สุดในญี่ปุ่น

 

และได้เลือกเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น 12 ปีติดต่อกัน ในการเลือก 100 ออนเซ็นของญี่ปุ่น   จากผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวนี้พิสูจน์ว่าคุสะทสึเป็นแหล่งออนเซ็นที่เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นทั้งในนามและในความเป็นจริง คุสะทสึ ออนเซ็น แห่งนี้มีความเชื่อเรื่องประสิทธิภาพในการรักษาอาการทั่วไป บาดแผล โรคผิวหนังเรื้อรัง โรคแผนสตรีเวชเรื้อรัง หลอดเลือดแดงแข็งตัว อีกด้วย

ที่อยู่ : Kusatsu, Kusatsu-machi, Agatsuma-gun, Gunma

การเดินทาง : ประมาณ 25 นาที โดยสารรถบัสจากสถานีรถไฟ Naganoharakusatsuguchi สาย Agatsuma ของ JR และ ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที โดยสารรถยนต์จาก Shibukawa-Ikaho IC ของทางด่วน Kan-Etsu