ขับรถชมวิว เกาะโอกินาว่า ชมดอกอาซาเลีย

ติ๊ก ขับรถชมวิว พาเที่ยวชมดอกอาซาเลียบาน ที่เกาะโอกินาว่า เกาะทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น

โดยเริ่มต้นวันใหม่ สาวติ๊ก ขับรถพาเที่ยวชมวิวสวยๆ ทางตอนเหนือของเกาะ ขับผ่านสะพานที่ยาวที่สุดในโอกินาว่า จากนั้นพาไปชมความสวยงามของดอกอาซาเลีย ซึ่งเบ่งบานไปทั่วในเทศกาลดอกอาซาเลีย ดอกอาซาเลียแม้จะสวยงาม แต่ก็มีพิษเหมือนกัน

จากนั้นไปชิมอาหารที่ทำจากฟาร์มเพาะปลูกพืช อร่อย สดมาก ปิดท้ายยังพากินพาเที่ยวอีกหลายที่