สักการะศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ อิซุโมะ ไทชะ (Izumo Taisha)

ศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชะ (Izumo Taisha) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ผู้คนนิยมมาขอพรเกี่ยวกับความรัก และความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

Read more