เมืองประวัติศาสตร์ คุราชิกิบิคัง (Kurashiki)

ตั้งอยู่ใน จ.โอคายาม่า (okayama) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือน เมื่อมาถึงเมืองคุราชิกิ

เมืองประวัติศาสตร์ คุราชิกิบิคัง มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาปีล่ะ 3.5 ล้านคน มีโกดังเก็บของอันเก่าเเก่ มีกำเเพงสีขาว และกำเเพงนามาโกะ เลียบไปทางแม่น้ำ เมืองนี้สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ

 

เมืองคุราชิกิ (Kurashiki) เป็นเมืองที่น่ารัก จะมีคลองขนาบ 2 ข้างทางเป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบญี่ปุ่น บ้านเรือนที่นี่เป็นบ้านเรือนในสมัยยุคเอโดะ และมีกลิ่นไอของตะวันตกผสมอยู่ด้วย

 

เมืองประวัติศาสตร์ คุราชิกิบิคัง เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว มีบรรยากาศ 2 ฝั่ง ร่มรื่น มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม น่ามาเที่ยวมากๆ

เวลาเปิด - ปิด : 9.00 น. - 18.00 น.

การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ คุราชิกิ ประมาณ 10 นาที