ศาลเจ้าฮาริชิมิซึ (Hashirimizu Shrine)

เป็นศาลเจ้าที่อยู่คู่เมืองโยโกสุกะ มานานมาก ถือว่าเป็น power sport club ที่นี่จะมีคำขอพรดีๆ เราเข้าไปข้างในศาลเจ้าฮาริชิมิซึ กันเลย

Read more