แหล่งผลิตยีนส์ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียง Betty Smith Jeans Museum

มาท่องเที่ยวที่เมืองโอคายาม่า (Okayama) แนะนำที่นี่เลย แหล่งผลิตยีนส์แห่งแรกของญี่ปุ่น Betty Smith Jeans Museum เป็นแหล่งผลิตยีนส์ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียง

Read more