Hisatsu Orange Railway รถไฟสายส้มเลียบชายฝั่งบนเกาะคิวชู

Hisatsu Orange Railway เป็นบริษัทรถไฟ ที่มีเส้นทางการเดินรถไฟ จาก จ.คุมาโมโตะ (Kumamoto) ไปยัง จ.คาโกชิมะ (Kagoshima) ระยะทาง 116.9 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมดตลอดเส้นทาง 28 สถานี

Read more