ปาร์ค เดลา คอนคอร์ด (Place Dela Concorde)

บริเวณ ปลัส เดอลา คงคอร์ด (Place Dela Concorde) ด้านหน้าสวนจะมีชิงช้าสวรรค์มีน้ำพุที่สวยงาม จัตุรัสนี้จะมีแท่งโอเบลิสก์แห่งลาสซอ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางจัตุรัสนี้เลย

Read more